Az 1999 évi tevékenység rövid, tényszerü mérlege

1. Ifjúsági Néptánccsoportok Találkozója - Szamosújvár 1999 febr.5
2. Farsangi Bál és Farsangtemetés megszervezése (Húshagyó kedd és febr. 13 -szombat )
3. Március 15-i megemlékezések - díszelôadás szervezése.
4. Elôadássorozat Budapesten - Kôbányai Ifjusági Napok és Budapest környéki turné. (május 13-31)
5. Debrecen - Derecske : " Szomszédolás 1999", a magyarországi gyermek néptánccsoportok szemléje. Május 24-28.
6. "Vendégségben Budapesten " - Nemzetközi Ifjúsági Találkozó. junius 21-29
7. Néptánctábor Gyímesközéplokon. - részvétel jul.24-30
8. Részvétel a Kalotaszentkirály-i Nemzetközi Néptánctáborban aug. 1-7
9. A "Botorka Nemzetközi Néptáncfesztivál " megszervezése közösen a Botorka.M.E.-tel. Okt. 6-10
10. Háromnapos kirándulás és turné Gyergyói-medence, Gyergyószentmiklós, Sóvidéki -medence , Székelyudvarhely Szent-Anna-tó , Csíkszereda. ôszi mulatságok címü müsorral, közösen a derecskei (H) Szivárvány- és a sárospataki Ördögszövô Gyermek Néptánc csoportokkal
11. Táncház Balánbányán - egyéves program.
12. A Néptánc Oktatása Csíkszentdomokoson - egyéves program
13. "400 éves a Csíkszentdomokosi Iskola" - többnapos rendezvénysorozat szervezése közösen a helybéli iskolával és a helyi tanáccsal, valamint a "Márton Áron Humanitárius Alapítvánnyal. Okt. 8 - 10.